حماسه حضور-همه آمدند

 

جناب آقای عسکری فرد که امروز زحمت شعار ها رو کشیدن

جناب آقای محبی که بهمراه آقای عسکری فرد شعار میدادن

جناب آقای نخعی که زحمت شعار ها و اجرای مراسم جلوی مسجد جامع رو کشیدن

راستش خیلی زورم اومد اینهمه عکس بگیرم ولی خودم تو هیچکدومش نباشملبخند

/ 1 نظر / 47 بازدید
سی سیب

[دست][دست][دست][دست][دست]